Byla Betlémská hvězda skutečná astronomická událost? Nebo mýtus vytvořený prvotní církví? Prozkoumejte historické a vědecké souvislosti...

>Prezentační časy a místa

"dobře podložené a racionální"

Bývalý ředitel planetární astronomie NASA, a technický redaktor časopisu Sky & Telescope

"zajímavý pohled na hvězdu... skutečně provokující"

Časopis Christianity Today

"vynikající aplikace vědeckých metod"

Uznávaný profesor studií Starého zákona - Teologický seminář v Dallasu

"širokosáhlé a hluboké bádání"

Bývalý vydavatel a redaktor časopisu Scientific American, a prezident Americké asociace pro pokrok vědy

"Toto vysvětlení Hvězdy je přesvědčivé..."

Hlavní inženýr NASA pro raketoplán a Mezinárodní vesmírnou stanici, ředitel operační skupiny pro vyšetřování nehody raketoplánu Columbia

>Jak používat tyto stránky
>Přehled stránek
>1: Příprava dějiště

Pro pochopení Hvězdy

>2: Hvězdný tanec

Viděno očima mudrců

>3: Den kříže

Nebe zaznamenalo Jeho smrt

>4: Co to znamená?

Širší poselství Hvězdy

The Star of Bethlehem - Available on DVD